Gréckokatolícka eparchia KošiceKantorský kurz III (2018/2019)Milí kantori a priaznivci liturgického spevu.

Termíny Kantorského kurzu 2019:

V Trebišove
na cirkevnom gymnáziu o 9.00 tieto soboty 26.1.2019; 9.2.2019; (9.3.2019-zrušený); 6.4.2019; 11.5.2019

V Košiciach
2.3.2019 a 6.4.2019


POZOR ZMENA!!!
Termín Kantorského kurzu v Trebišove 9. marca 2018 sa ruší. Náhradný termín konania Kantorského kurzu v Trebišove je 11.5.2019.

Obsahom tejto školy kantorovania sú nasledovné okruhy tém:

1. Základy hudobnej náuky a hlasová výchova;
2. Liturgické pravidlo (cyklus tematických prednášok z liturgiky);
3. Spev stálych i menlivých častí bohoslužieb (liturgia v jazykovej modifikácii slovensky a cirkevnoslovansky, večiereň, utiereň, hlasy, samohlasy, irmosy, sobáš, krst, liturgické piesne...)
4. Vzhľadom k prebiehajúcemu procesu schvaľovania oficiálnych textov obradu pohrebu bude do kurzu aktuálne zaradená aj téma obradu pohrebu v novej textovej modifikácii.

Cieľovou skupinou, ktorú by sme chceli osloviť sú všetci, ktorí majú záujem o zvýšenie úrovne liturgického spevu bez ohľadu na vek a hudobné, či liturgické vzdelanie.