Gréckokatolícka eparchia KošiceAktuality

Mladí Košickej eparchie sa stretli na Kvetnom víkende v Sobranciach

Mladí Košickej eparchie sa stretli na Kvetnom víkende v Sobranciach

Košice, 15. apríl (TSKE) Mesto Sobrance sa 12.–14. apríla stalo centrom stretnutia mládeže Košickej eparchie. S vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom mohli prežiť najdôležitejšie momenty Kvetného víkendu 2019. Ten sa niesol v téme verša z Lukášovho evanjelia: ,,Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.”

Katechetický úrad Košickej eparchie zorganizoval eparchiálne kolo biblických súťaží

Katechetický úrad Košickej eparchie zorganizoval eparchiálne kolo biblických súťaží

Najlepší žiaci a študenti protopresbyterátnych kôl Biblickej olympiády a Biblickej súťaže si 9. a 10. apríla zmerali sily vo vedomostiach z vybraných kníh Svätého Písma. Súťaž počas oboch dní otvoril košický eparcha Milan Chautur CSsR modlitbou a prihovoril sa k súťažiacim.

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie oslávila sviatok svojej zakladateľky

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie oslávila sviatok svojej zakladateľky

Košice, 8. apríl (TSKE) V košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky sa 7. apríla konala slávnosť 100. výročia odchodu do večnosti spoluzakladateľky Sestier Služobníc Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR.

Fatimská sobota v Michalovciach bola Akatistová

Fatimská sobota v Michalovciach bola Akatistová

Košice, 7. apríl (TSKE) Posledná fatimská sobota v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach mala 6. apríla vďaka zaradeniu ako piata sobota Veľkého pôstu prívlastok Akatistová.

Otec Jaroslav Lajčiak bol v Ríme ustanovený za archimandritu

Otec Jaroslav Lajčiak bol v Ríme ustanovený za archimandritu

Košice, 8. apríl (TSKE) Vysokopreosvietený vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup ptolemaidský a sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi v Ríme, udelil 6. apríla hodnosť titulárneho archimandritu otcovi Jaroslavovi Lajčiakovi, kňazovi Košickej eparchie. Stalo sa tak v deň odchodu do večnosti nášho otca sv. Metoda, učiteľa Slovanov, v chráme sv. Antona Pustovníka pri Pápežskom Ruskom kolégiu (Russicum) v Ríme.

V Košickej eparchii prebehlo vyhodnotenie výtvarných súťaží

V Košickej eparchii prebehlo vyhodnotenie výtvarných súťaží

Košice, 5. apríl (TSKE) Eparchiálne kolo výtvarných súťaží prebehlo na eparchiálnom úrade v Košiciach 4. apríla. Výtvarné práce vyhodnotila porota zložená z výtvarníčky Michaely Benedikovej a metodičky katechetického úradu Moniky Girovskej. Hodnotila sa umelecká a obsahová stránka – stvárnenie biblickej udalosti.

V Košickej eparchii vladyka Milan Chautur poďakoval protosynkelovi za 22 rokov služby

V Košickej eparchii vladyka Milan Chautur poďakoval protosynkelovi za 22 rokov služby

Košice, 31. marec (TSKE) Po 22 rokoch otec Vladimír Tomko ukončil službu protosynkela – generálneho vikára Košickej eparchie, Pri tejto príležitosti slávil 31. marca vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ďakovnú archijerejskú sv. liturgiu v košickej katedrále. Vladyka Milan vyjadril nádej, že aj keď otec Tomko odchádza do dôchodku, jeho kňazská služba bude aj naďalej spojená s Košickou eparchiou.

Deti v Trebišove prežili krížovú cestu s Ježišom

Deti v Trebišove prežili krížovú cestu s Ježišom

Košice, 1. apríl (TSKE) Učitelia Cirkevnej základnej školy a materskou školou sv. Juraja pod vedením Miriam Chylovej a sestry Pavly Dutkovej OSBM usporiadali v piatok 29. marca pre deti v Trebišove pôstnu aktivitu s názvom: „S Ježišom na krížovej ceste“.

V Dvoriankach sa konala duchovná obnova

V Dvoriankach sa konala duchovná obnova

Košice, 27. marec (TSKE) Vo farnosti Dvorianky sa 23. – 24. marca uskutočnila duchovná obnova pre členov Arcibratstva svätého ruženca a členov spolku Živého ruženca, ktorú viedol otec Metod Lukačik CSsR, viceprovinciál michalovskej provincie redemptoristov.

V Košickej eparchii sa zavŕšila protopresbyterátna úroveň Biblickej olympiády a súťaže

V Košickej eparchii sa zavŕšila protopresbyterátna úroveň Biblickej olympiády a súťaže

Košice, 27. marec (TSKE) Po triednych a školských kolách Biblickej olympiády a Biblickej súťaže sa 18. - 26. marca uskutočnili protopresbyterátne kolá biblických súťaží v určených mestách Košickej eparchie.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Trebišov

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Trebišov

Košcie, 12. marec (TSKE) V prvú pôstnu nedeľu 10. marca navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, farnosť Trebišov. Svoju homíliu vladyka Milan začal otázkou Natanaela z nedeľnej state evanjelia – Môže byť z Nazareta niečo dobré? Vysvetlil, že takáto otázka predpokladá povýšeneckú pýchu, ktorá sa aj podľa slov Petrovho listu stavia proti Bohu, ktorý pyšným odporuje.

Kňazské rodiny Košickej eparchie sa učili zdravému životnému štýlu

Kňazské rodiny Košickej eparchie sa učili zdravému životnému štýlu

Košice, 9. marec (TSKE) V Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove sa 9. marca konal kňazský deň Košickej eparchie, ktorý bol určený nielen pre kňazov, ale aj ich rodiny. Program začal spoločnou modlitbou Tretieho času a krátko sa prihovoril košický eparcha Milan Chautur CSsR. Do témy uviedol pripomenutím, že zdravie človeka pozostáva zo zdravého duchovného života, ale aj zdravého fyzického života.

Tretí reprezentačný ples spoločenstva SKALA

Tretí reprezentačný ples spoločenstva SKALA

Košice, 9. marec (TSKE) V prvú marcovú sobotu 2. marca sa uskutočnil tretí reprezentačný ples Spoločenstva kňazských a laických rodín (SKALA). Cieľom podujatia bolo okrem zdieľania vzájomného spoločenstva účastníkov podporiť tradičnú rodinu po duchovnej aj materiálnej stránke.

Festival duchovného umenia Svetlo duše Východ - Západ v Košiciach

Festival duchovného umenia Svetlo duše Východ - Západ v Košiciach

Košice, 7. marec (TSKE) V Košiciach sa 1. marca uskutočnil 2. ročník festivalu duchovného umenia Svetlo duše Východ – Západ formou večera duchovnej hudby a vernisáže kolektívnej výstavy slovenských ikonopiscov "Chvíľa večnosti".

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Dvorianky

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Dvorianky

Košice, 4. marec (TSKE) Počas Syropôstnej nedele, teda vstupnej nedele do Veľkého pôstu, 3. marca navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, farnosť Dvorianky, kde slávil svätú liturgiu za účasti otca Lukáša Vojčíka, správcu farnosti...

V Michalovciach sa konala fatimská sobota v pôstnom duchu

V Michalovciach sa konala fatimská sobota v pôstnom duchu

Košice, 4. marec (TSKE) Marcová fatimská sobota v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach sa niesla v téme prípravy na Veľký pôst spolu s Presvätou Bohorodičkou, ktorá svoj život prežila v oddanosti Bohu, pokore a poslušnosti.

Na metodickom seminári katechéti a kňazi Košickej eparchie spoznávali východnú identitu kresťana

Na metodickom seminári katechéti a kňazi Košickej eparchie spoznávali východnú identitu kresťana

Košice, 26. február (TSKE) Tretí metodický seminár tohto školského roka pre katechétov a učiteľov náboženskej výchovy Košickej eparchie organizoval košický Katechetický úrad sv. prvomučeníka Štefana na eparchiálnom úrade 26. februára.

Festival duchovného umenia Svetlo duše Východ - Západ v Košiciach

Festival duchovného umenia Svetlo duše Východ - Západ v Košiciach

Košice, 22. február (TSKE) V Košiciach sa v piatok 1. marca uskutoční festival duchovného umenia Svetlo duše Východ - Západ formou večera duchovnej hudby a kolektívnej výstavy slovenských ikonopiscov.

Pred dvadsiatimi dvoma rokmi boli položené základy Košickej eparchie

Pred dvadsiatimi dvoma rokmi boli položené základy Košickej eparchie

Košice, 21. feburár (TSKE) Košický apoštolský exarchát, priameho predchodcu Košickej eparchie, zriadil pápež sv. Ján Pavol II. bulou Ecclesiales communitates 21. februára 1997 vyčlenením územia Košického samosprávneho kraja z Prešovskej eparchie. Za jeho exarchu bol menovaný vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý bol následne uvedený do úradu 2. marca 1997. Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach bol pri vzniku Košického exarchátu povýšený na katedrálu.

V Košiciach sa konali oslavy 1150. výročia zosnutia sv. Konštantína-Cyrila

V Košiciach sa konali oslavy 1150. výročia zosnutia sv. Konštantína-Cyrila

Košice, 18. február (TSKE) Od smrti sv. Konštantína-Cyrila, apoštola Slovanov uplynulo 14. februára 1150 rokov. Od 10. februára do 17. februára prebiehala duchovná obnova a oslavy v Katedrále Košickej eparchie, kde boli vystavené relikvie sv. Koštantína-Cyrila, patróna eparchie.

Vladyka Milan navštívil veriacich farnosti Poráč

Vladyka Milan navštívil veriacich farnosti Poráč

Košice, 13. február (TSKE) Spišskú farnosť Poráč navštívil 8. – 10. februára košický eparcha Milan Chautur CSsR. Cieľom návštevy bolo ešte v čase fašiang a na začiatku predpôstneho obdobia povzbudiť veriacich k radostnému prežívaniu života s Bohom, nielen v chráme prostredníctvom bohoslužieb, ale aj v Božej prírode aktívnym oddychom a športom.

Seredské svedectvá v Košiciach

Seredské svedectvá v Košiciach

Košice, 11. február (TSKE) Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi, združením židovských žien Ester a občianskym združením Edah pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa obetí holokaustu premiéru krátkych filmových dokumentov s výpoveďami ľudí, ktorí prežili holokaust.

Relikvie sv. Konštantína-Cyrila budú vystavené v košickej katedrále

Relikvie sv. Konštantína-Cyrila budú vystavené v košickej katedrále

Košice, 7. február (TSKE) V roku 2019 uplynie 1150 rokov od smrti sv. Konštantína-Cyrila, apoštola Slovanov a spolupatróna Košickej eparchie. Od 10. februára do 17. februára budú v košickej gréckokatolíckej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky vystavené relikvie sv. Koštantína-Cyrila k verejnej úcte.

Michalovská cerkev bola vypísaná ikonami

Michalovská cerkev bola vypísaná ikonami

Košice 4. február (TSKE) V nedeľu o Zachejovi, 3. februára, posvätil košický eparcha Milan Chautur CSsR obnovený interiér Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky v Michalovciach. Obnovu chrámu a vypísanie stien chrámu ikonami viedol Peter Biro, umelec z Ukrajiny, spolu so svojimi spolupracovníkmi.

Sviatok Stretnutia Pána v košickej katedrále

Sviatok Stretnutia Pána v košickej katedrále

Košice, 2. február (TSKE) Vo sviatok Stretnutia Pána 2. februára slávil v košickej katedrále svätú liturgiu otec Vladimír Tomko, protosynkel Košickej eparchie. Od vzniku Košického apoštolského exarchátu, priameho predchodcu Košickej eparchie, je tento sviatok zameraný aj na kňazov na dôchodku – Simeonov a ich manželky.

Rehoľníci sa stretli s vladykom Milanom Chauturom

Rehoľníci sa stretli s vladykom Milanom Chauturom

Košice, 2. február (TSKE) Februárová fatimská sobota pripadla na 2. február, sviatok Stretnutia Pána. Súčasťou programu fatimskej soboty v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach preto bolo aj stretnutie rehoľníkov, ktorí pôsobia na území Košickej eparchie, s košickým eparchom Milanom Chauturom CSsR, ktoré každoročne pripadá na tento sviatok podľa priania Jána Pavla II.

V Trebišove oslávili Deň učiteľov

V Trebišove oslávili Deň učiteľov

Košice, 1. február (TSKE) Pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, sa 30. januára v Trebišove uskutočnil Deň učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie.

Žiaci na Cirkevnej základnej škole v Trebišove sa učili podstate svätosti

Žiaci na Cirkevnej základnej škole v Trebišove sa učili podstate svätosti

Košice, 01. február (TSKE) Žiaci prvého stupňa na Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Juraja v Trebišove sa 31. januára s prvým školským polrokom lúčili karnevalom.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Závadka

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Závadka

Košice, 28. január (TSKE) Farnosť Závadka navštívil 26. – 27. januára vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. V sobotu sa v rámci farnosti konala lyžovačka na Mraznici, obec Hnilčík, ktorej sa zúčastnili aj farnosti od Sobraniec, Michaloviec, Trebišova, Prešova a Spiša, spolu viac než dvesto účastníkov.

Vo farnosti Košice-Západ slávili menší chrámový sviatok

Vo farnosti Košice-Západ slávili menší chrámový sviatok

Košice, 21. január (TSKE) Vo farnosti sv. Petra a Pavla v mestskej časti Košice-Západ sa 20. januára konala slávnosť menšieho chrámového sviatku Poklony úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra.

V novom roku vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice-Nad jazerom

V novom roku vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice-Nad jazerom

Košice, 14. január (TSKE) V uplynulú nedeľu 13.januára, ktorá sa v liturgickom kalendári nazýva Nedeľa po Osvietení, navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v košickej mestskej časti Nad jazerom.

Sviatky Bohozjavenia v košickej katedrále

Sviatky Bohozjavenia v košickej katedrále

Košice, 7. január (TSKE) Tohtoročné sviatky Teofánie – Bohozjavenia začal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, slávením Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho v Bazilike minor v Michalovciach. V rámci programu fatimských sobôt pripomenul duchovnú prípravu na 350. výročie slzenia ikony presvätej Bohorodičky v Klokočove.

Na fatimskej sobote v Michalovciach znela mariánska výzva k pokániu

Na fatimskej sobote v Michalovciach znela mariánska výzva k pokániu

Košice, 7. január (TSKE) Veriaci sa 5. januára stretli v Bazilike minor v Michalovciach na prvej fatimskej sobote kalendárneho roka. Každomesačné katechézy sa v tomto roku zamerali na významné mariánske pútnické miesta a svätyne. Prvou bola najväčšia z nich – samotný Nazaret.

Vo Vianočnom futbalovom turnaji Košickej eparchie potvrdila dominantnosť farnosť Poráč

Vo Vianočnom futbalovom turnaji Košickej eparchie potvrdila dominantnosť farnosť Poráč

Košice, 4. január (TSKE) Už na jubilejnom sa strelo Vyše 120 mladých futbalových športovcov sa 28. decembra stretlo na XXII. ročníku tradičného Vianočného futbalového turnaja Košickej eparchie v Michalovciach. Cez kvalifikácie v jednotlivých pretopresbyterátoch, ktorých sa zúčastnilo celkovo 27 družstiev, ...

V Košickej eparchii udelili nižšie svätenia

V Košickej eparchii udelili nižšie svätenia

Košice, 28. december (TSKE) Na sviatok svätého diakona a prvomučeníka Štefana, 27. decembra, prijali traja laici a štyria bohoslovci Košickej eparchie z rúk vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu nižšie svätenie – postriženie, a dvaja bohoslovci poddiakonát.

Druhý Sviatok vianočný prežili v Trebišove s vladykom Milanom Chauturom

Druhý Sviatok vianočný prežili v Trebišove s vladykom Milanom Chauturom

Košice, 27. december (TSKE) Vo sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke 26. decembra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, navštívil farnosť Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove.

Prežívanie sviatkov Kristovho narodenia v košickej katedrále

Prežívanie sviatkov Kristovho narodenia v košickej katedrále

Košice, 26. december (TSKE) Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, vstúpil do tohtoročných sviatkov Narodenia Pána modlitbou Kráľovských hodiniek v katedrálnom chráme Narodenia Presvatej Bohorodicky v Košiciach.

V Kuzmiciach obnovili Cerkev Zosnutia Presvätej Bohorodičky

V Kuzmiciach obnovili Cerkev Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Košice, 11. december (TSKE) Vo farnosti Kuzmice posvätil 9. decembra košický eparcha Milan Chautur CSsR obnovený interiér Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Prváci Cirkevnej základnej skoly sv. Juraja v Trebišove boli prijatí do cechu školského

Prváci Cirkevnej základnej skoly sv. Juraja v Trebišove boli prijatí do cechu školského

Košice, 10. december (TSKE) Za účasti rodičov boli 5. decembra prváci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove pasovaní za žiakov prvého ročníka a prijatí tak do „cechu školského“.

V Košiciach sa uskutočnil 5. ročník Dominikovej vianočnej piesne

V Košiciach sa uskutočnil 5. ročník Dominikovej vianočnej piesne

Košice, 10. december (TSKE) Cirkevná Základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach zorganizovala 7. decembra 5. ročník Dominikovej vianočnej piesne. Ide o súťažnú prehliadku v speve tradičných a moderných kolied.

Srbský Katedrálny zbor sv. Nikolu sa predstavil v Košiciach

Srbský Katedrálny zbor sv. Nikolu sa predstavil v Košiciach

Košice, 9. december (TSKE) Zmiešaný zbor Katedrálneho chrámu sv. Nikolu a Domu kultúry z Ruského Krstura zo Srbska spolu s Katedrálnym zborom sv. Cyrila a Metoda z Košíc sprevádzal 8. decembra spevom večernú svätú liturgiu v gréckokatolíckej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach...

Vladykovia sa zúčastnili osláv sviatku sv. Mikuláša v gréckokatolíckom seminári v Prešove

Vladykovia sa zúčastnili osláv sviatku sv. Mikuláša v gréckokatolíckom seminári v Prešove

Košice, 9. december (TSKE) V predsviatok svätého Mikuláša Divotvorcu, arcibiskupa lykijskej Myry, 5. decembra slávili seminaristi Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Pavla Petra Godjčia v Prešove veľkú večiereň s lítiou, ktorej predseda prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, za účasti košického eparchu Milana Chautura CSsR, a vladyku Jána Eugena Kočiša, emeritného pražského pomocného biskupa.

Vladyka Milan Chautur požehnal nové vianočné CD

Vladyka Milan Chautur požehnal nové vianočné CD

Košice, 7. december (TSKE) Vo sviatok sv. Mikuláša Divotvorcu 6. decembra slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, svätú liturgiu v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach a v jej závere požehnal nové CD najznámejších tradičných cirkevno-slovanských a slovenských kolied s názvom Novina sa stala – Nova radosť stala.

Veľtrhu vzdelávania sa zúčastnili aj žiaci Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda

Veľtrhu vzdelávania sa zúčastnili aj žiaci Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda

Košice, 7. december (TSKE) V košickej Steel aréne sa 5. – 6. decembra uskutočnil veľtrh vzdelávania pre žiakov základných a stredných škôl. Svoje brány otvoril veľtrh pre približne 8000 mladých ľudí z východu Slovenska vo veku 14 až 24 rokov.

V Košickej eparchii slávia liturgie na podporu kultúry života

Košice, 30. november (TS KE) V decembri Košická eparchia pokračuje v slávení svätých liturgií na úmysel šírenia kultúry života a požehnania pre manželstvá a rodiny. Sväté liturgie za život sa budú sláviť v jednotlivých farnostiach...

Vladyka Milan Chautur posvätil novú mozaiku v Spišskej Novej Vsi

Vladyka Milan Chautur posvätil novú mozaiku v Spišskej Novej Vsi

Košice, 4. december (TSKE) Vo farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi posvätil 2. decembra košický eparcha Milan Chautur CSsR mozaiku Mandylion, ikonu Kristovej tváre, ktorá je umiestnená na priečelí farskej cerkvi.

Vladyka Milan Chautur vyslal koledníkov Dobrej noviny

Vladyka Milan Chautur vyslal koledníkov Dobrej noviny

Košice, 2. december (TSKE) Decembrová fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach sa niesla v znamení vyslania koledníkov Dobrej noviny. Sláviteľ svätej liturgie košický eparcha Milan Chautur CSsR v homílii vyzdvihol fakt, že na svete existuje mnoho ľudí, ktorí...

Srbský Katedrálny zbor sv. Nikolaja sa predstaví v Košiciach

Srbský Katedrálny zbor sv. Nikolaja sa predstaví v Košiciach

Košice, 3. december (TSKE) Zmiešaný zbor Katedrálneho chrámu sv. Nikolu a Domu kultúry Ruski Krstur sa predstaví 8. a 9. decembra v Košiciach.

V Košickej eparchii slávia liturgie na podporu kultúry života

Košice, 30. november (TS KE) V decembri Košická eparchia pokračuje v slávení svätých liturgií na úmysel šírenia kultúry života a požehnania pre manželstvá a rodiny. Sväté liturgie za život ...

Kočovná galéria - pozvánka

Kočovná galéria - pozvánka

V Trebišove sa konala odpustová slávnosť Košickej eparchie

V Trebišove sa konala odpustová slávnosť Košickej eparchie

Košice, 27. november (TSKE) V Nedeľu Krista Kráľa 25. novembra košický eparcha Milan Chautur CSsR slávil v kláštore otcov baziliánov v Trebišove svätú liturgiu pri príležitosti eparchiálnej odpustovej slávnosti.

V Rakovci nad Ondavou sa konal Holywins

V Rakovci nad Ondavou sa konal Holywins

Košice, 22. november (TSKE) Sprievodom svätých sa 3. novembra pripojili deti a dospelí v Rakovci nad Ondavou k sláveniu sviatku Všetkých svätých a spomienky na zomrelých.

Futsalové mužstvo Košickej eparchie vyhralo turnaj o pohár predsedu KBS

Hrnčiarovce nad Parnou 19. novembra (TK KBS) Mužstvo z Košickej eparchie (z gréckokatolíckej farnosti Poráč) vyhralo celoslovenský mládežnícky futsalový turnaj o pohár predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Hrnčiarovciach nad Parnou.

Vo Vojčiciach sa konal Eparchiálny stolnotenisový turnaj

Vo Vojčiciach sa konal Eparchiálny stolnotenisový turnaj

Košice, 20. november (TSKE) Počas týždňa Cirkvi pre mládež zorganizovala Rada pre mládež KE eparchie v spolupráci s farnosťou a obcou Vojčice 17. novembra, v Deň boja za slobodu a demokraciu, 16. ročník Eparchiálneho stolnotenisového turnaja.

OZNAM
o možnosti štúdia na VŠ

COLLEGIUM HUMANUM WARSAW MANAGEMENT UNIVERSITY v Trebišove otvára postgraduálne štúdium MBA (Master of bussiness administration) – medzinárodne uznávaný titul v odbore: Personálny manažment.

Mladí z Košického protopresbyterátu na TeVí 2 spoznávali svoje JA

Mladí z Košického protopresbyterátu na TeVí 2 spoznávali svoje JA

Košice, 19. november (TSKE) Mládež Košického protopresbyterátu sa 16. – 18. novembra zúčastnila na stretnutí TeVí 2 – Tématický víkend 2. Víkendový program sa realizoval v Centre pre mladých Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach. Aj v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež sa mladí spoločne zamýšľali nad heslom víkendu „Láskou k môjmu JA“.

Púť z farnosti Košice-Ťahanovce do Užhorodu

Púť z farnosti Košice-Ťahanovce do Užhorodu

Košice, 19. november (TSKE) Veriaci z farnosti bl. hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, Košice-Ťahanovce sa 17. novembra vydali v rámci ich každoročného putovania “Po stopách gréckokatolíkov” na farskú púť do Užhorodu.

Bohoslovci druhého ročníka dostali kňazské rúcho

Bohoslovci druhého ročníka dostali kňazské rúcho

Košice, 16. november (TSKE) V Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove prijali 12. novembra bohoslovci druhého ročníka vrchný kňazský odev – podriasnik. Slávnostnej archijerejskej svätej liturgii  predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, koncelebrovali košický eparcha Milan Chautur CSsR a emeritný pražský pomocný biskup Ján Eugen Kočiš.

V Trebišove sa konal metodický deň pre učiteľov cirkevných škôl Košickej eparchie

V Trebišove sa konal metodický deň pre učiteľov cirkevných škôl Košickej eparchie

Košice, 15. november (TSKE) Eparchiálny školský úrad Košickej eparchie zorganizoval 29. októbra pre učiteľov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Metodický deň v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove.

Vladyka Cyril Vasiľ oslávil s veriacimi v Stanči patróna farnosti

Vladyka Cyril Vasiľ oslávil s veriacimi v Stanči patróna farnosti

Košice, 12. november (TSKE) Pri príležitosti slávnosti chrámového sviatku sv. archanjela Michala oslávili 11. novembra gréckokatolíci v Stanči aj 220. výročie posviacky tohto chrámu. Slávnosť vyvrcholila archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.

Večer milosrdenstva sa uskutočnil aj v košickej katedrále

Večer milosrdenstva sa uskutočnil aj v košickej katedrále

Košice, 12. november (TSKE) Súčasťou celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti boli aj tento rok Večery milosrdenstva. Konali sa v šiestich slovenských mestách a práve Košice spolu s Prievidzou uzavreli v nedeľu 11. novembra 2018 tieto stretnutia, ktoré chceli vyjadriť, že veriacim nie je ľahostajný osud nenarodených detí.

Gréckokatolíci z Michaloviec-Topoľany oslávili viaceré udalosti zo života farnosti

Gréckokatolíci z Michaloviec-Topoľany oslávili viaceré udalosti zo života farnosti

Košice, 12. november (TSKE) Veriaci vo farnosti Michalovce-Topoľany si 11. novembra slávnosťou chrámového sviatku sv. archanjela Michala pripomenuli aj 80. výročie chrámu. Pri tejto príležitosti bol zároveň posvätený zrekonštruovaný interiér cerkvi.

Mladí Sečovského protopresbyterátu sa v Dvoriankach učili odvahe

Mladí Sečovského protopresbyterátu sa v Dvoriankach učili odvahe

Košice, 11. november (TSKE) Vyše 70 detí a mladých sa spolu s animátormi a svojimi kňazmi stretlo 9. novembra opäť na protopresbyterskom stretnutí mládeže Sečovského protopresbyterátu "SEN" - Sečovce Evanjelium Nasledujú vo farnosti Dvorianky.

V Dvoriankach sa konala Párty svätých

V Dvoriankach sa konala Párty svätých

Košice, 5. november (TSKE) Vo farnosti Dvorianky v Centre pre mládež sv. Jána Teológa sa 2. novembra uskutočnila „Párty svätých“, na ktorej sa stretlo vyše 30 detí s ich rodičmi a animátormi z farnosti. Všetkých privítal správca farnosti otec Lukáš Vojčík.

V Petrikovciach posvätili obnovenú farskú budovu

V Petrikovciach posvätili obnovenú farskú budovu

Košice, 5. november (TSKE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR, vykonal 4. novembra posviacku novozrekonštruovanej farskej budovy v Petrikovciach. Svätú liturgiu slávil za účasti kňazov z okolitých farností a veriacich z Petrikoviec a filiálnych obcí.

V Michalovciach sa uskutočnila fatimská sobota

V Michalovciach sa uskutočnila fatimská sobota

Mariánski ctitelia sa 3. novembra stretli na fatimskej sobote v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach, ktorej archijerejskú svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. O duchovný program sa staral protopresbyterát Spišskej Novej Vsi.

Rodáci vo Veľkej Poľane si pripomenuli vernosť svojich predkov Cirkvi

Rodáci vo Veľkej Poľane si pripomenuli vernosť svojich predkov Cirkvi

Košice, 2. november (TSKE) Rodáci zo zaniknutej obce Veľká Poľana pri vodnej nádrži Starina sa 1. novembra stretli spolu s košickým eparchom Milanom Chauturom CSsR vo svojom rodisku, aby si pripomenuli všetkých, ktorí ich už predišli do večnosti.

Mladí z Michalovského a Sobraneckého protopresbyterátu spoznávali novodobé nebezpečenstvá zla

Mladí z Michalovského a Sobraneckého protopresbyterátu spoznávali novodobé nebezpečenstvá zla

Košice, 31. október (TSKE) Na spoločnom podujatí AMEN-u a SOPKY sa 30. októbra stretli mladí Michalovského a Sobraneckého protopresbyterátu v mariánskom pútnickom mieste Košickej eparchie, v Klokočove.

Vladyka Milan Chautur v Bôli posvätil nový zvon

Vladyka Milan Chautur v Bôli posvätil nový zvon

Košice, 29. október (TSKE) V obci Boľ, ktorá patrí do farnosti Poľany pri Trebišove posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, zvon na miestnom cintoríne menom Archanjel Michal. Išlo o obecnú udalosť, ktorej sa okrem domáceho farára ...

Deti v Jovse sa zapojili do modlitby za pokoj

Deti v Jovse sa zapojili do modlitby za pokoj

Košice, 26. október (TSKE) Gréckokatolícka farnosť Jovsa v okrese Michalovce sa v spolupráci so Základnou školou v Jovse zapojila 18. októbra do projektu "Milión detí sa modlí ruženec".

Katechéti a kňazi Košickej eparchie sa zamýšľali nad posolstvom biblických kníh

Katechéti a kňazi Košickej eparchie sa zamýšľali nad posolstvom biblických kníh

Košice, 25. október (TSKE) Katechetický úrad Košickej eparchie usporiadal 24. októbra už druhý metodický seminár v tomto školskom roku. Seminár katechéti spolu s kňazmi začali modlitbou Tretej hodinky v kaplnke eparchiálneho úradu.

Collegium humanum Warsaw management university zahájil akademický rok v Trebišove

Collegium humanum Warsaw management university zahájil akademický rok v Trebišove

Košice, 24. október (TSKE) Slávnostnou svätou liturgiou v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove, ktorú slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR, bol 20. októbra zahájený nový akademický rok 2018/2019 na COLLEGIUM HUMANUM WARSAW MANAGEMENT UNIVERSITY v Trebišove v bakalárskej a magisterskej úrovni štúdia ...

V Košiciach-Nad jazerom slávili Liturgiu sv. Jakuba

V Košiciach-Nad jazerom slávili Liturgiu sv. Jakuba

Košice, 24. október (TSKE) V predvečer sviatku sv. apoštola Jakuba, Pánovho brata, 22. októbra sa v novoposvätenom Chráme Presvätej Bohorodičky Ochrankyne na košickom sídlisku Nad jazerom slávila starobylá Liturgia sv. Jakuba, Pánovho brata a prvého jeruzalemského biskupa.

Zamestnanci košického eparchiálneho úradu vyšli na Rankovské skaly

Zamestnanci košického eparchiálneho úradu vyšli na Rankovské skaly

Košice, 23. október (TSKE) Zamestnanci košického eparchiálneho úradu spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, utužili 17. októbra pracovný kolektív formou turistického výletu na Rankovské skaly. Východiskovým bodom bola horáreň neďaleko obce Rankovce v Slanskych vrchoch.

Vo Veľkom Ruskove bol posvätený dom spoločenstva SKALA

Vo Veľkom Ruskove bol posvätený dom spoločenstva SKALA

Košice, 22. október (TSKE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvätil 20 októbra vo Veľkom Ruskove priestory nového domu Spoločestva kňazských a laických rodín (SKALA).

Gréckokatolíci v Lekároviach oslávili viaceré významne udalosti

Gréckokatolíci v Lekároviach oslávili viaceré významne udalosti

Košice, 22. október (TSKE) Dňa 21.10.2018 Vo farnosti Lekárovce posvätil 21. októbra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, obnovený interiér Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky, ako aj obnovený exteriér farskej budovy.

V Dvoriankach sa stretli mladí Sečovského protopresbyterátu

V Dvoriankach sa stretli mladí Sečovského protopresbyterátu

Košice, 22. október (TSKE) Vyše 60 detí a mládých so svojimi kňazmi sa stretlo 19. októbra v Dvoriankach na protopresbyterskom stretnutí mládeže Sečovského protopresbyterátu „SEN“ – Sečovce Evanjelium Nasledujú. Stretnutie začalo svätou liturgiou v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky ...

Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove sa modlili za pokoj v srdciach ľudí

Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove sa modlili za pokoj v srdciach ľudí

Košice, 22. október (TSKE) V rámci sa Žiaci prvého stupňa Cirkevnej základne školy sv. Juraja v Trebišove sa zapojili do celosvetovej aktivity „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa koná každoročne 18. októbra. V kaplnke školy sa po jednotlivých ročníkoch predmodlievali desiatky radostného ruženca.

Kňazi Košickej eparchie sa zamýšľali nad spôsobmi angažovania sa v dnešnom svete

Kňazi Košickej eparchie sa zamýšľali nad spôsobmi angažovania sa v dnešnom svete

Košice, 16. október (TSKE) Na košickom eparchiálnom úrade sa konal v rámci permanentnej formácie Kňazský deň pre kňazov Košickej eparchie. Témou stretnutia bol spôsob života a angažovania sa kňazov v minulosti a súčasnosti.

Nový ikonostas a obnovenú farskú budovu posvätili v Slavkovciach

Nový ikonostas a obnovenú farskú budovu posvätili v Slavkovciach

Košice, 15. október (TSKE) Košický eparcha Milan Chautur posvätil 13. októbra v obnovenú farskú budovu a ikonostas v miestnej Cerkvi Zostúpenia Svätého Ducha v obci Slavkovce v Michalovskom protopresbyteráte.

Gréckokatolíci zo Slovenska sa stretli so Svätým Otcom

Gréckokatolíci zo Slovenska sa stretli so Svätým Otcom

Košice, 8. október (TSKE) Pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie udelil pápež František špeciálnu audienciu skupine 1300 gréckokatolickych pútnikov zo Slovenska. Audiencia prebehla priamo vo Vatikáne v Aule Pavla VI. za účasti všetkých hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku ...

V Klokočove sa konala Púť kresťanských pedagógov

V Klokočove sa konala Púť kresťanských pedagógov

Košice, 8. október (TSKE) V rámci fatimskej soboty sa 6. októbra v Klokočove konala Púť kresťanských pedagógov, metodicko - formačné stretnutie určené pre riaditeľov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov a žiakov cirkevných škôl a školských zariadení Košickej eparchie.

Svätý Otec prijal púť slovenských gréckokatolíkov: Žite naplno byzantskú tradíciu

Svätý Otec František prijal v sobotu 6. októbra na osobitnej audiencii slovenských gréckokatolíkov na ďakovnej púti Prešovskej archieparchie, sláviacej Jubilejný rok pri príležitosti 200-ročnice. Stretnutie pápeža v Aule Pavla VI. s 1300 účastníkmi púte bolo vôbec prvou audienciou venovanou osobitne gréckokatolíckym pútnikom zo Slovenska.

Príhovor pápeža Františka slovenským gréckokatolíkom

Prinášame príhovor Svätého Otca Františka slovenským gréckokatolíkom, účastníkom Ďakovnej púte Prešovskej archieparchie v Jubilejnom roku 200-ročnice zriadenia eparchie a ďalších výročí. Skupinu 1300 pútnikov Svätý Otec prijal v sobotu 6. októbra v Aule Pavla VI. pol hodinu pred poludním.

Vladyka Milan Chautur posvätil v Družstevnej pri Hornáde nové ikony

Vladyka Milan Chautur posvätil v Družstevnej pri Hornáde nové ikony

Košice, 2. október (TSKE) Vo sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v úvode svätej liturgie v gréckokatolíckej kaplnke v obci Družstevnej pri Hornáde, ktorá patrí do farnosti Košice-Staré Mesto, posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ikony umiestnené na stene za prestolom.

V Košiciach posvätili nový chrám

V Košiciach posvätili nový chrám

Košice, 30. september (TSKE) V košickej mestskej časti Nad jazerom posvätil 30. septembra košický eparcha Milan Chautur CSsR za účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, nový Chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne.

V Dvoriankach vladyka Milan Chautur posvätil košické eparchiálne centrum pre mládež

V Dvoriankach vladyka Milan Chautur posvätil košické eparchiálne centrum pre mládež

Košice, 1. október (TSKE) V obci Dvorianky za účasti približne 400 ľudí sa 29. septembra konala Posviacka Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa. Program sa začal slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorej predsedal košický eparcha Milan Chautur CSsR.

Vo Vysokej nad Uhom oslávili 70. výročie farnosti

Vo Vysokej nad Uhom oslávili 70. výročie farnosti

Košice, 27. september (TSKE) V Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky vo Vysokej nad Uhom sa 23. septembra konala slávnosť chrámového sviatku spojená s oslavou 70. výročia zriadenia farnosti. Pri tejto príležitosti bola aj posvätená ikona blahoslavenej Anny Kolesárovej.

TV Lux odvysiela záznam posvätenia novej cerkvi na košickom sídlisku

TV Lux odvysiela záznam posvätenia novej cerkvi na košickom sídlisku

Košice, 25. september (TSKE) Vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, posvätí 30. septembra novú Cerkev Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Košiciach - Nad Jazerom. Záznam slávnosti odvysiela TV Lux v ten istý deň – 30. septembra o 18.00.

V Prešove sa stretla Rada hierarchov na svojom 27. riadnom zasadnutí

Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove sa v pondelok 24. septembra stretla na svojom 27. riadnom zasadnutí Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zasadnutie sa uskutočnilo deň po hlavných oslavách 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie, ktoré vyvrcholili v sobotu a v nedeľu.

Vladyka Milan Chautur podaroval veriacim v USA ikonu Klokočovskej Bohorodičky

Vladyka Milan Chautur podaroval veriacim v USA ikonu Klokočovskej Bohorodičky

Košice, 25. september (TSKE) V rámci svojej púte po historicky významných miestach gréckokatolíckej ruténskej cirkvi v Európe, navštívili 24. septembra veriaci Parmskej eparchie zo Spojených Štátov Amerických Katedrálu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.

V Slanskom Novom Meste oslávili 150. ustanovenia gréckokatolíckej farnosti

V Slanskom Novom Meste oslávili 150. ustanovenia gréckokatolíckej farnosti

Košice, 24. september (TSKE) Pri príležitosti 150. výročia ustanovenia farnosti Slanské Nové Mesto posvätil 23. septembra košický eparcha Milan Chautur CSsR exteriér obnovenej farskej budovy.

V Dvoriankach sa uskutoční otvorenie Centra pre mládež Košickej eparchie

V Dvoriankach sa uskutoční otvorenie Centra pre mládež Košickej eparchie

Košice, 24. september (TSKE) Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva na posvätenie priestorov a slávnostné otvorenie Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa, ktoré sa uskutoční 29. septembra.

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove nasledovali stopy sv. Cyrila a Metoda

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove nasledovali stopy sv. Cyrila a Metoda

Žiaci druhého stupňa CZŠ sv. Juraja v Trebišove sa 17. septembra vybrali po stopách vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Asi sto detí najprv navštívilo baziliku Narodenie Panny Márie vo Vranove. Tu slávili Eucharistiu spoločne s miestnym dekanom otcom Štefanom Albičukom.

V Porostove oslávili 150. výročie cerkvi

V Porostove oslávili 150. výročie cerkvi

Košice, 18. september (TSKE) Pri príležitosti 150. výročia posvätenia Cerkvi Povýšenia svätého kríža vo farnosti Porostov posvätil 16. októbra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, pamätnú tabuľu a obnovený interiér chrámu.

Na košickej kalvárii slávili spomienkovú liturgiu

Na košickej kalvárii slávili spomienkovú liturgiu

Košice, 16. september (TSKE) V rámci programu odpustovej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, ktorú organizujú Saleziáni Don Bosca na košickej kalvárii, slávil na miestnom poľnom oltári košický eparcha Milan Chautur CSsR spomienkovú svätú liturgiu.

Gréckokatolícke farnosti putovali do Máriapócsi

Gréckokatolícke farnosti putovali do Máriapócsi

Košice, 15. september (TSKE) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 15. septembra sa asi 2000 slovenských gréckokatolíckych pútnikov stretlo na najväčšom pútnickom mieste gréckokatolíkov v Maďarsku - Máriapócs.

Blahoslavená Anka Kolesárová sa stala patrónkou prvákov cirkevnej školy v Trebišove

Blahoslavená Anka Kolesárová sa stala patrónkou prvákov cirkevnej školy v Trebišove

Košice, 14. september (TSKE) Patrónkou prvákov sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove stala nová blahoslavená Anka Kolesárová. Každý rok si prichádzajúce deti volia svojho patróna triedy, ktorým sa pre tohtoročných prvákov stala Anka Kolesárová ...

Odpustová slávnosť v košickej katedrále spojená s kňazskou vysviackou

Odpustová slávnosť v košickej katedrále spojená s kňazskou vysviackou

Košice, 10. september (TSKE) Vo sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky sa stretli veriaci Košickej eparchie na eparchiálnej odpustovej slávnosti v košickej katedrále. Odpustový program začal modlitbou deviatej hodinky, po ktorej nasledovalo svätenie vody a veľká večiereň s lítijou.