Gréckokatolícka eparchia Košice


V Košickej eparchii slávia liturgie na podporu kultúry života

Košice, 30. november (TS KE) V decembri Košická eparchia pokračuje v slávení svätých liturgií na úmysel šírenia kultúry života a požehnania pre manželstvá a rodiny. Sväté liturgie za život sa budú sláviť v jednotlivých farnostiach po celom území eparchie

Projekt bol odsúhlasený v roku 2002 na plenárnom zasadnutí KBS. Do jeho realizácie sa zapojili jednotliví biskupi Slovenska so svojimi kňazmi, pričom každý mesiac sú sväté omše na daný úmysel v inej diecéze.

SO 1.12.2018 Bazilika minor-MI (fat. sobota) Michalovce
NE 2.12.2018 Spišská Nová Ves Spiš
PO 3.12.2018 Belža Košice
UT 4.12.2018 Klokočov Michalovce
ST 5.12.2018 Zbehňov Sečovce
ŠT 6.12.2018 Čeľovce Trebišov
PI 7.12.2018 Kráľovský Chlmec Maďarský
SO 8.12.2018 Michalovce Michalovce
NE 9.12.2018 Košice-Nad Jazerom Košice
PO 10.12.2018 Zalužice Michalovce
UT 11.12.2018 Brezina Trebišov
ST 12.12.2018 Bežovce Sobrance
ŠT 13.12.2018 Šamudovce Michalovce
PI 14.12.2018 Vysoká nad Uhom Michalovce
SO 15.12.2018 Bunkovce Sobrance
NE 16.12.2018 Veľké Kapušany Maďarský
PO 17.12.2018 Koromľa Sobrance
UT 18.12.2018 Nižný Žipov Trebišov
ST 19.12.2018 Choňkovce Sobrance
ŠT 20.12.2018 Gelnica Spiš
PI 21.12.2018 Trnava pri Laborci Michalovce
SO 22.12.2018 Veľaty Trebišov
NE 23.12.2018 Košice-Ťahanovce Košice
PO 24.12.2018 Pozdišovce Michalovce
UT 25.12.2018 Košice-Západ Košice
ST 26.12.2018 Zemplínske Hradište Trebišov
ŠT 27.12.2018 Borša Trebišov
PI 28.12.2018 Poráč Spiš
SO 29.12.2018 Cestice Košice
NE 30.12.2018 Ruský Hrabovec Sobrance
PO 31.12.2018 Zemplínska Teplica Sečovce

autor: TSKE
dátum: 05.12.2018