Gréckokatolícka eparchia Košice


Srbský Katedrálny zbor sv. Nikolaja sa predstaví v Košiciach

Košice, 3. december (TSKE) Zmiešaný zbor Katedrálneho chrámu sv. Nikolu a Domu kultúry Ruski Krstur sa predstaví 8. a 9. decembra v Košiciach.

V sobotu o 18.00 h. bude v gréckokatolíckej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky na Moyzesovej 40 v Košiciach spolu s Katedrálnym zborom sv. Cyrila a Metoda z Košíc spevom sprevádzať svätú liturgiu v živom prenose rádia Lumen. Duchovno-hudobný program bude pokračovať spoločným koncertom oboch zborov o 19.00 h., v rámci ktorého zaznie duchovné zamyslenie sekretára košického eparchu otca Martina Mráza o úlohe hudby v byzantsko-slovanskej a liturgickej tradícii.

V nedeľu bude srbský zbor tiež viesť spev svätej liturgie o 10.00 h. v gréckokatolíckom Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla na Toryskej 1 v mestskej časti Košice-Západ.

Zmiešaný zbor Katedrálneho chrámu sv. Nikolu a Domu kultúry z Ruského Krstura v Srbsku vznikol v roku 1894. Venuje sa prevažne interpretácii duchovnej hudby, ale aj rusínskej národnej hudby.

Zbor spieva nielen na liturgiách, účinkoval i na početných koncertoch, súťažiach a prehliadkach v Srbsku i v zahraničí : v Bosne, Chorvátsku, Taliansku, Maďarsku, na Ukrajine, Slovensku a i. Na mnohých festivaloch a súťažiach získal významné ocenenia. V roku 2011 vydal CD s duchovnými skladbami "Chváľte Hospodina". Zbor vedie dirigentka Lidija Pašo.

TSKE informovala Olga Sedrovičová.

autor: TS KE
dátum: 03.12.2018