Gréckokatolícka eparchia Košice


OZNAM
o možnosti štúdia na VŠ

COLLEGIUM HUMANUM WARSAW MANAGEMENT UNIVERSITY v Trebišove otvára postgraduálne štúdium MBA (Master of bussiness administration) – medzinárodne uznávaný titul v odbore: Personálny manažment.

Podmienkou je ukončený prvý stupeň vysokoškolského štúdia.
Začiatok štúdia: December 2018
Ukončenie štúdia: Jún 2019.
Termín podávania prihlášok je do 23. novembra 2018.

V prípade záujmu alebo otázok kontaktujte sekretariát na adrese: sekretariat.wmutv@gmail.com

dátum: 19.11.2018