Gréckokatolícka eparchia Košice


Vo Veľkom Ruskove bol posvätený dom spoločenstva SKALA

Košice, 22. október (TSKE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvätil 20 októbra vo Veľkom Ruskove priestory nového domu Spoločestva kňazských a laických rodín (SKALA)

Slávnosť sa začala ďakovnou svätou liturgiou v miestnej Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochrankyne za účasti viacerých kňazov a početných laických rodín. Otec Peter Labanič, miestny správca farnosti, a otec Peter Horváth, poverený duchovným vedením spoločenstva, vyjadrili vďačnosť Bohu za milosti, ktoré udelil SKALE a cez ňu mnohým rodinám na Slovensku.

Počas následného Molebenu k Presvätej Bohorodičke sa prihovoril vladyka Milan a pripomenul posolstvo Bohorodičky z Fatimy, ktoré hovorí o tom, že posledný boj zvedie diabol o rodinu. Preto, ako vysvetlil, je dnes potrebné venovať sa rodinám oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Na konci molebenu zasvätil celé spoločenstvo SKALA Matke ustavičnej pomoci.

Z chrámu sa prítomní presunuli v sprievode k novej budove sídla SKALY, kde prebehla jej samotná posviacka. Pri záverečnom poďakovaní zaznel aj mohutný potlesk za nebojácny postoj vladyku Milana v boji o tradičnú rodinu.

Vznik spoločenstva sa datuje do roku 2004. V súčasnosti sa interne podieľa na jeho živote viac ako 100 rodín. Jeho hlavnou náplňou je obnova a posila kresťanského života rodín v dnešnej dobe.

TSKE informoval Peter Horváth.

autor: TSKE
dátum: 22.10.2018


Foto: Zdeno Kniš