Gréckokatolícka eparchia Košice


Gréckokatolícke farnosti putovali do Máriapócsi

Košice, 15. september (TSKE) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 15. septembra sa asi 2000 slovenských gréckokatolíckych pútnikov stretlo na najväčšom pútnickom mieste gréckokatolíkov v Maďarsku - Máriapócs. V tomto roku išlo už o dvadsiatu druhú púť slovenských gréckokatolíkov na toto pútnické miesto.

Program otvorili mariánske modlitby a Akatist k Presvätej Bohorodičke. Počas týchto modlitieb v areáli miestnej baziliky minor veriaci mohli pristúpiť k sviatosti zmierenia. Púť vyvrcholila svätou liturgiou, ktorú slávil otec Jonáš Maxim, predstavený kláštora studitov vo Ľvove. Na záver počas modlitby molebenu k Presvätej Bohorodičke sa konalo myrovanie, z ktorého výťažok bol venovaný na podporu liečby sestry Patrície, SSNP.

TSKE informoval Matej Molčányi.

autor: TSKE
dátum: 15.09.2018


Foto: Matej Molčányi